Utmanarscouterna – Marmota Bobak

Marmota Bobak, det är vi det. Utmanarscouterna i Bunkeflo.
Vi träffas varannan torsdag och hittar på lite allt möjligt vi tycker är kul, ibland åker vi också på arrangemang med andra utmanar-och roverscouter i Skåne.
Vi är mellan 15 och 19 år.
All kontakt sköter vi via vår grupp på facebook. Är du intresserad att börja eller har frågor är du välkommen att höra av dig till vår ledare Mats Moberg

20150918_191942

Här kan du se vad vi gör under höstterminen 2016
> Terminsprogram VT 2017 Marmota Bobak